کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

بیان موقعیت مکانها آدرس، صحبت درباره مکانهای تفریحی

بیان موقعیت مکانها آدرس، صحبت درباره مکانهای تفریحی

مکالمه انگلیسی بیان موقعیت

مکالمه بیان موقعیت مکانها

از دوره آنلاین آموزش زبان هست که بر اساس دوره ی Four Corners نوشته شده است برای بیان موقعیت. مکالمه انگلیسی بیان موقعیت در این بخش به بررسی امور روزانه ای می پردازیم که همگی ما انجام میدهیم. پس از مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود

درباره ی بیان موقعیت مکانها صحبت کنید.

آدرس را بیان کنید و یا از دیگران بپرسید.

راجع به مکانهای تفریحی صحبت کنید

In the neighborhood 

 در محله

درس A Lesson A
 • مکانها
 • حروف اضافه مکان
Places in the neighborhood

Prepositions of location

درس B Lesson B
 • پرسیدن آدرس
Asking for directions
درس C Lesson C
 • مکانهای تفریحی
 • گرامر there is, there are
Places to visit

There is, there are

درس D Lesson D
 • خواندن: “…”
 • نوشتن: پوستر گروهی
Reading: “Monterey Bay Aquarium”

Writing: Group poster

Warm-up

آمادگی

تصویر:بیان موقعیت

بیان موقعیت

Look at the picture. Make six sentences about it.

Where can you do these things?

 • buy glasses
 • buy some fruit
 • check mail
 • eat lunch
 • get a book
 • see a movie

 

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.