کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

درس تقویت شنیداری (2)

 

سلام به به همه دوست داران زبان تقویت شنیداری (2) زبان انگلیسی در این مطلب سعی داریم با اموزش های کاربردی با شما همراه باشیم هدف ما ارتقا سطح زبانه برای هموطنان عزیز پس در ادامه با ما باشید و از سری اموزش های کامل و رایگان برای تقویت شنیداری استفاده کنید.

توجه : هر step رو به ترتیب جلو برید برای کنجکاوی هم هرگز نبینید step 1 بعد step 2 و step 3

 

Do not view the questions until after you have listened to the audio file. Reading the questions first will not help you improve your English listening skills.

قبل از اینکه به فایل صوتی گوش دهید، سوالات را مشاهده نکنید. خواندن سوالات اول به شما کمک نمی کند که مهارت های شنیداری انگلیسی خود را بهبود ببخشید.

Step 2:   Quiz – View Questions 

ازمون درس تقویت شنیداری (2)

درس تقویت شنیداری (2)

If you are uncertain about the answers to the questions, listen to the audio file again after having read the questions. After you have made all your selections, you may view the answers to see how you did.

اگر در مورد پاسخ به سوالات اطمینان ندارید، پس از خواندن سوالات، دوباره فایل صوتی را گوش دهید. پس از انتخاب تمام موارد خود، ممکن است پاسخ ها را ببینید تا ببینید که چگونه انجام دادید.

Step 3:   Show Conversation Dialog 

You should read the Conversation Dialog to help you study after going through the listening lesson. Do not view the Conversation Dialog prior to listening to the audio, or prior to answering all the questions.

شما باید گفتگو گفتگو را بخوانید تا پس از گذراندن درس گوش دادن به شما کمک کند. قبل از گوش دادن به صدا، قبل از پاسخ به تمام سوالات، گفتگو مکالمه را مشاهده نکنید.

A: “What type of movies do you like?”
B: “I like all sorts of movies, primarily drama and science fiction.”
A: “That’s an interesting combination. How about western movies?”
B: “Western and horror are the two types of movies I don’t care for.”
A: “Why don’t you like horror? They’re entertaining.”
B: “Some are entertaining, but I find most of them stupid and childish. For example, I don’t understand why a person always goes into the house alone when something is suspicious.”

A: “Ha ha. I know what you mean. But it’s just a movie. They need for the characters to do that.”

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.