کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

به وبسایت آنلاین زبانینو خوش آمدید امروز قصد داریم  زمان حال کامل استمراری با هم کار کنیم فعل این زمان  با استفاده از افعال کمکی have / has به همراه been  و فعل ingدار ((present participle  ساخته می شود.

AB CMW Post 300x168 - زمان حال کامل استمراری

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان حال کامل استمراری

جملات مثبت

 فاعل + have / has + been + دارing فعل

I have been living here for years.

سال ها ست که اینجا زندگی کرده ام.

جملات منفی

 فاعل + have not / haven’t یا has not / hasn’t + been + دار ing فعل

I have not been living here for years.

سال ها ست که اینجا زندگی نکرده ام.

جملات سوالی

Have or has فاعل + + been + دارing فعل؟

Have you been living here for years?

سال ها ست که اینجا زندگی کرده ای؟

 

2  کاربردها

 

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

I have been teaching English for fifteen years. (I am still teaching)

پانزده سال است که  انگلیسی درس می دهم. (هنوز هم انگلیسی درس می دهم.)

He has been looking for a job since October. (He is still looking for a job.)

او از اکتبر تا حالا به دنبال کار می گردد. ( او هنوز به دنبال کار می گردد.)

نکته: در بعضی موارد، می توان از هر دو شکل ساده (حال کامل) و استمراری (حال کامل استمراری) استفاده کرد مثل کارهایی که به مدت طولانی انجام نشده اند.

They have exercised / have been exercising for two weeks.

آنها دو هفته است که ورزش می کنند.

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و همین چند لحظه پیش تمام شده است. در این حالت، اغلب از کلماتی مثل  latelyوrecently  استفاده می شود.

A: You look tired. What have you been doing?

B: I have been working on my computer.

A: خسته به نظر می آیی. داشتی چکار می کردی؟

B: با کامپیوترم کار می کردم.

به این مثال دقت کنید عمل کار کردن با کامپیوتر را  فردی در گذشته شروع کرده ، تمام شده و الان خسته است . پس متوجه می شویم که کار کردن با کامپیوتر تا چند لحظه پیش ادامه داشته است (شما هم زمان به زمان حال و گذشته فکر می کنید(، در این  شرایط از حال کامل استمراری استفاده می کنیم.

نکته:

1. اگر تاکید گوینده بر انجام دادن کاری باشد، از شکل حال کامل استمراری و اگر بر روی نتیجه کار باشد از شکل حال کامل آن استفاده می کنیم.

توجه :

Our teacher has been correcting our compositions since early in the morning.

 از صبح زود تا حالا معلم مان انشاء های ما را تصحیح می کند. (تاکید بر روی تصحیح کردن: حال کامل استمراری)

Our teacher has corrected twenty five compositions since early in the morning.

از صبح زود تا حالا معلم مان بیست و پنج انشاء را تصحیح کرده است. (تاکید بر روی تعداد انشاءها: حال کامل)

2. اگر تاکید گوینده برروی انجام دادن کاری باشد که به مدت طولانی ادامه داشته است، از شکل ساده و اگر به مدت کوتاهی باشد از شکل استمراری آن استفاده می کنیم.

You have done business for a long time.

مدت طولانی است که شما تجارت کرده اید.

You have been doing business for five months.

پنج ماه است که شما تجارت می کنید.

3. همانند زمان حال استمراری، افعال حالت (state verbs) شکل استمراری ندارند در حالی که (action verbs ) یا  افعالی که بیانگر وقوع عملی هستند به هر دو صورت ساده و استمراری استفاده می شوند.

I have always loved my old house. (Not: I have been loving my old house.)

I  

have

You, We, They been cooking since nine o’clock.
He, She, It has
I have not / haven’t
You, We, They been cooking since nine o’clock.
He, She, It has not / hasn’t

 

Have I
You, We, They been cooking since nine o’clock?
Has He, She, It

 

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.