کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

ضمایر نامعین

ضمایر نامعین

ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که در رابطه با چیز یا کسی نامشخص و مبهم صحبت می کنیم مثال : در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت می کنیم در ادامه یاد میگیرید چطور از ضمایر نا معین استفاده کنید .

Indefinite Pronouns

 

Beware Of Indefinite Pronouns 2 300x150 - ضمایر نامعین

زمانی که به اشیاء یا چیزها اشاره می کنیم از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –thing ختم می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

everything, something, anything, nothing

برای افراد از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –one یا –body ختم شود.

everybody/everyone, somebody/someone, anybody/anyone, nobody/no one

برای افراد از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –one یا –body ختم شود.

 


contantpic02 - ضمایر نامعین

توضیحات بیشتر

nothing/nobody  یا anything/anybody

میتوان به جای nothing/nobody/no one از anything/anybody در جمله منفی نیز استفاده کرد و معنایی کاملا مشابه خواهند داشت. به مثال زیر توجه کنید:

 There is nobody here I could ask.

 There isn’t anyone here I could ask.

(هیچ کس اینجا که بتوانم از او بپرسم.)

 

ضمایر نامعین و ضمایر شخصی

ضمایر نامعینی که به نیست body/one ختم می شوند نشان دهنده یک فرد هستند. زمانی که بخواهید برای اشاره به آن فرد از ضمیر شخصی یا ضمیر ملکی استفاده کنید حالت سوم شخص جمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. (در فارسی معمولا از ضمیر سوم شخص مفرد استفاده می شود) به مثال زیر توجه کنید:

 Everybody should know their way home.

(هر کسی باید راهش را به خانه بشناسد.)

ضمایر نامعینی که به اشیاء اشاره می کنند (به thing ختم می شوند) معمولا با ضمیر شخصی it جایگزین می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

 Nothing looks the way it used to.

(هیچ چیز آنطوری که بود به نظر نمی رسد.)

 

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

برای حمایت از ما لینک وبسایت را در شبکه های اجتماعی SHARE  کنید .

صحبت کردن به زبان انگلیسی فعل چیست؟ , دوره , مکالمات موضوعی ,

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.