کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

معرفی کردن خود و معرفی کردن دیگران

معرفی کردن خود و معرفی کردن دیگران

معرفی کردن پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود خود را معرفی کنید و یا یکی از دوستانتان را به دیگری معرفی کنید.

1 Introducing yourself

1 خود را معرفی کردن

اولین قدم در یادگیری زبان انگلیسی توانایی معرفی کردن خود است. چگونه اسم خود را به دیگران بگوییم؟ به مکالمه زیر توجه کنید:

670px Introduce People Step 4 Version 2 300x225 - معرفی کردن خود و معرفی کردن دیگران

A Listen and practice.

A گوش دهید و تمرین کنید.

 

سایمون: سلام. اسم من سایمونه.

چن: سلام سایمون. من چن ام.

از ملاقاتت خوشوقتم.

سایمون: منم از ملاقاتت خوشوقتم.

Simon: Hello. I’m Simon.

Chen: Hi, Simon. My name is Chen.

Nice to meet you.

Simon: Nice  to meet you, too.

B Pair work Introduce yourselves.

B تمرین دونفره خود را معرفی کنید.

حالا سعی کنید مکالمه بالا را با یکی از دوستان خود تمرین کنید، اما به جای نام های آنها از اسامی خودتان استفاده کنید.

این که یاد بگیریم اسممان را به دیگران بگوییم، کافی نیست. گاهی لازم است کسی مثلا یک دوست را به دیگران معرفی کنیم. این کار چگونه انجام می شود؟ مکالمه زیر یکی از ساده ترین روش ها برای این کار است

2 Introducing someone else

A گوش دهید و تمرین کنید.

B Group work Introduce your partner from  Exercise  1 to another classmate.

B تمرین گروهی دوست خود را (از روی تمرین 1)  به همکلاسی دیگرتان معرفی کنید.

 

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.