کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

کاربرد قیدها

کاربرد قیدها

کاربرد قیدها آموزش گرامر با وبسایت زبانینو قیدها در واقع برای این استفاده می شوند که سایر کلمات را توصیف کنند و اطلاعات بیشتری را در مورد افعال به مخاطب منتقل کنند. معمولا قیدهایی که برای توصیف افعال به کار می روند، چگونگی انجام فعل، تکرار یا تناوب، زمان، یا مکان وقوع فعل را بیان می کنند. قید بعد از فعل می آید و آن را توصیف می کند.

اموزش مکالمه ربان رایگان

کاربرد قیدها

کاربرد قیدها

مثال:

 • The bus moved slowly.
 • The cats ate the food greedily.
 • The car drove fast.
 • اتوبوس به آرامی حرکت کرد.
 • گربه ها با طمع و ولع غذا را خوردند.
 • ماشین با سرعت رفت.

برخی از اوقات قیدها قبل از صفات قرار می گیرند و شدت آن صفات را ضعیف یا قوی تر می کنند.

مثال:

 • You look absolutely beautiful!
 • He is slightly underweight.
 • You are very careful.
 • شما بی نهایت زیبا شدید.
 • او کمی لاغراست.
 • شما بسیار بادقت هستید.

برخی از قیدها برای توصیف سایر قیدها به کار می روند و با مشخص کردن شدت و میزان آنها، اطلاعات بیشتری را در اختیار شنونده قرار می دهند.

مثال:

 • Sara played the Tonbak extremely well.
 • niki was speaking too quietly.
 • سارا تنبک را بی نهایت خوب نواخت.
 • نیکی خیلی آهسته صحبت می کرد.

 

 

 

با اشتراک گذاری این مطلب از ما حمایت کنید

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

 ,  نحوه ی ساختن قید از صفت ,  بخش گرامر ,  علوم زبان ,

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.