کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

Greeting شروع مکالمه 1

مکالمه زیر یک مکالمه از شروع یعنی : Greeting شروع مکالمه  سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی، معرفی کردن خودمان و غیره است. بعد از یادگیری این مکالمه راه های دیگر شروع مکالمات و به پایان رساندن آن هم بیان شده که به یادگیری بیشتر این موقعیت کمک می کند. در زیر یک فایل صوتی هم اماده شده است که میتونید همزمان هم گوش بدید و هم بخونید .

Greeting شروع مکالمه 1

Greeting – Basic

 

 

Listen to the Entire Lesson

There are many ways to greet someone. We’ll learn about the most common way to greet someone in this lesson. I’ll give a variety of example sentences.

Greeting someone you never met:
“Hi, my name is Steve. It’s nice to meet you.”
You can respond to this by saying,
“It’s a pleasure to meet you. I’m Jack.”

Another common question to ask is

“What do you do for a living?”

You can respond to this by saying,

“I work at a restaurant.”
“I work at a bank.”
“I work in a software company.”
“I’m a dentist.”

Usually, you will not need to ask for a name. It is implied that each person should say their name. But in case they don’t, you can ask,

“What is your name?”

Many times, I don’t hear the name. If you would like for them to repeat their name, you can say,

“What was that again?”
“Excuse me?”
“Pardon me?”

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.