کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

I’m trying + verb تمرین

I’m trying + verb تمرین

سلام به دوستان زبانینو امروز به یه تمرین دیگه با شما هستیم کاربرد مختلف im  I’m trying + verb تمریندر ادامه با ما باشید و سعی کنید خودتون هر چند تا جمله میتونید بسازید .

I’m trying + verb تمرین

 

Listen to the Entire Lesson
گوش دادن به درس کامل

‘I am trying’ informs someone that you are attempting to accomplish something using bodily, mental, or spiritual strength. By adding a verb to ‘I’m trying’ you are pointing out exactly what it is you are attempting to do.

 

Here are some examples:

در اینجا چند نمونه قرار دادیم:

 

من برای بدست اوردن کار تلاش میکنم     “I’m trying to get a job.”
من سعی میکنم با خانواده ام تماس بگیرم “I’m trying to call my family.”
“من سعی می کنم از شام لذت ببرم.” “I’m trying to enjoy my dinner.”
“من سعی دارم خودم را آموزش دهم”.“I’m trying to educate myself.”
“من سعی می کنم خودم را توضیح دهم.” “I’m trying to explain myself.”
من سعی میکنم غدا های جدید را امتحان کنم “I’m trying new food.”
“من سعی می کنم سالم غذا بخورم.”“I’m trying to eat healthy.”
“من سعی می کنم درک کنم.” “I’m trying to understand.”

You may also hear the word ‘trying’ used to express a way someone is feeling. In this manner, it expresses strain or distress.

Here are some examples:

“Learning new things can be trying on you.”

“That marathon was very trying on me.”

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.