کلمه کلیدی خود را وارد کنید

وبلاگ

ضمایر انعکاسی – Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی – Reflexive Pronouns

آموزش زبان انگلیسی آنلاین زبانینو انگلیسی در خانه ضمایر انعکاسی ضمایر انعکاسی ضمایری هستند که بر روی ضمایر شخصی تاکید می کنند. برای مثال تو فارسی می گیم: ” من خود خودم باید این کارو انجام بدن. نه شما.” تو این جمله گوینده داره تاکید می کنه که کاری رو خودش فقط باید انجام بده […]