کلمه کلیدی خود را وارد کنید

وبلاگ

معرفی کردن خود و معرفی کردن دیگران

معرفی کردن خود و معرفی کردن دیگران

معرفی کردن پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود خود را معرفی کنید و یا یکی از دوستانتان را به دیگری معرفی کنید. 1 Introducing yourself 1 خود را معرفی کردن اولین قدم در یادگیری زبان انگلیسی توانایی معرفی کردن خود است. چگونه اسم خود را به دیگران بگوییم؟ به مکالمه زیر توجه کنید: A Listen and […]

فعل های باقاعده و بی قاعده

فعل های باقاعده و بی قاعده

فعل های با قاعده یا regular فعل هایی هستند که با اضافه کردن –ed میتوان شکل گذشته و شکل سوم آن ها را ساخت. مانند فعل های زیر:   =         Walk / walked / walked =         Laugh / laughed / laughed =         Paint / painted / painted =         Wait / waited / waited =         Insist / insisted / insisted فعل های بی قاعده یا irregular فعل هایی […]